Документація кабінету інформатики

І. Загальна документація
ІІ. Документація кабінету
12. Матеріальна книга кабінету інформатики
13. Акт введення в експлуатацію кабінету інформатики
14. Акт-дозвіл на проведення занять у кабінеті інформатики у поточному році
15. Рекомендації щодо заземлення кабінету інформатики
16. Протоколи та акти вимірювань електробезпеки та перевірки заземлення
17. Паспорт кабінету інформатики
18. Книга обліку стану навчально-методичного забезпечення кабінету інформатики
19. Паспорт забезпеченості кабінету інформатики
20. Картотека електронних засобів навчального призначення (ЕЗНП)
21. Графік роботи кабінету інформатики
22. Річний план роботи кабінету інформатики – Зразок
23. Перспективний план роботи кабінету інформатики – Зразок
24. Схема локальної мережі кабінету інформатики (ЛОМ) (Кабінет інформатики №1, Кабінет інформатики №2)
26. Список учнів з порушенням зору, підготовлений медичним робітником школи – Зразок
27. Копія наказу по школі про призначення завідуючого кабінетом інформатики – Зразок
ІІІ. Санітарно-гігієнічні вимоги 
8. Санітарний паспорт кабінету інформатики – Шаблон
9. Санітарний паспорт кабінету інформатики – Зразок
10. Пам’ятка по перевірці дотримання санітарно-гігієнічний вимог у кабінеті інформатики
ІV. Техніка безпеки та охорона праці
8. Інструктивно-методичні матеріали “Основні вимоги до побудови та змісту інструкцій з безпеки під час проведення навчально-виховного процесу в кабінетах..”
13. Посадова інструкція-керівника гуртка
14. Інструкція з охорони праці на робочому місці для вчителя інформатики
15. Правила безпеки під час проведення навчально-виховного процесу у кабінетах (лабораторіях) інформатики загальноосвітніх навчальних закладів
16. Правила роботи учнів у кабінеті інформатики та інформаційно-комунікаційнитх технологій
17.    Інструкція з охорони праці під час проведення навчальних занять у кабінеті інформатики
18.    Орієнтовний перелік питань вступного інструктажу з ОБЖ для учнів
19.    Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці у кабінеті інформатики
20.    Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці у кабінеті інформатики
21.    Інструкція з пожежної безпеки в кабінеті інформатики
22.    Журнал реєстрації протипожежного інструктажу у кабінеті інформатики
23.    Типові норми належності вогнегасників
24.    Інструкція користування вогнегасником
25.    Інструкція з охорони праці під час роботи на персональному комп’ютері (персональних електронно-обчислювальних машинах (ПЕОМ) та відеодисплейних терміналах (ВДТ)
26.    Інструкція з електробезпеки у кабінеті інформатики
27.    Інструкції з ПМД при ураженні електрострумом у кабінеті інформатики
28.    Інструкція надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті інформатики
29.    Вміст аптечки першої допомоги у кабінеті інформатики
30.    Журнал обліку використання персональних комп’ютерів у кабінеті інформатики
31.    Журнал реєстрації зупинки машин та організації ремонту персональних комп’ютерів у кабінеті інформатики
32.    Граничні норми піднімання і переміщення важких речей неповнолітніми
33.    Положення про адміністративно-громадський контроль з охорони праці у навчальному закладі
34.    Журнал обліку проведення адміністративно-громадського контролю у кабінеті інформатики
35.    Посвідчення про перевірку знань з Охорони праці
36.    Матеріали на стенд з охорони праці з розміщенням основних документів у кабінеті інформатики
37.   Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності від 16.06.2014  №  1/9-319
38.    Інструкція з організації та проведення походів, екскурсій та подорожей
V. Навчально-методичне забезпечення кабінету

1.    Методичні рекомендації щодо вивчення інформатики на 2015/2016 н.р.
3.    Про навчальні плани ЗНЗ та структуру 2015/2016 навчального року
4.    Навчальний календар на 2015/2016 н.р.
5.    Перелік підручників та посібників з інформатики на 2015/2016 н.р. для початкової, середньої та старшої школи
6.    Програми з інформатики
7.    Підручники та посібники з інформатики (посилання на скачування)
8.    Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень
9.    Критерії оцінювання навчальних досягнень з інформатики
10.  Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади
11.  Оформлення кабінету
а) Державна символіка
б) Портрети відомих діячів (17 шт.)
в) ТБ на стенд:
– надання медичної допомоги
– порядок дій під час пожежі
– розташування вогнегасника та аптечки
– служби екстреного виклику
– правильна постава під час роботи за комп’ютером
– вправи для очей та інш.
г) знаки безпеки (75 шт.)
ґ) матеріал для стендів та таблиць (клавіатура, комбінації клавіш та інш. – 12 шт.)
12.   Типове положення про атестацію педагогічних працівників:
– лист МОН;
– положення про атестацію;
– методичні рекомендації щодо атестації;
– шаблони документів для атестації вчителя.
13.    Про обсяг і характер домашніх завдань учнів
14.    Інструкція з ведення класного журналу
15.    Інструкція заповнення класного журналу у 1-4 класах
16.    Перелік підручників для 4,7 класів
17.    Щодо обовязкової ділової документації
18.    Здійснення вчителем навчально-дослідницької роботи
19.    Положення про наукові профільні школи
20.    План всеукраїнських та міжнародних масових заходів на ІІ-півріччя 2015 року
21.    Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами; поведінки у надзвичайній ситуації
22.    Лист МОН Про особливу відповідальність педагогічних
та науково-педагогічних працівників

VI. Оплата праці
1.    Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
2.    Про доплати за завідування кабінетами інформатики та ІКТ
3.    Роз’яснення щодо доплати за завідування кабінетом та його обслуговування (консультація юриста)
4.    Про затвердження Нормативів наповнюваності груп (Інструкція про розподіл учнів на групи для занять)
5.    Оплата заміни
6.    Оплата праці за викладання кількох навчальних предметів
7.   Визначення розміру надбавки за престижність (20%) – нормативні положення та коментар фахівців профспілки України
8.    Трудові та інші права у сфері освіти

9.   Додаткові матеріали

VII. Позаштатні ситуації
1.    Порядок дій при виникненні пожежі
2.    План евакуації у випадку аварійних ситуацій
3.    Схема Евакуації з кабінету інформатики – Зразок
4.    Порядок надання першої медичної допомоги при одержанні травм у кабінеті інформатики
5.    Як діяти в позаштатних ситуаціях, що виникають при роботі на комп’ютері
VІІІ. Контроль
1.   Акт про відповідність кабінету  інформатики та НККТ вимогам Положення про навчальні кабінети ЗНЗ
2.   Атестаційний лист навчального кабінету інформатики