Неділя, 26 Травня, 2024

Методична скарбничка

Сайт вчителя фізики та інформатики Новоселицької гімназії Блейбера Д. М.

Моя педагогічна концепція

«Скажи мені – і я забуду.
Покажи мені – і я запам’ятаю.
Залучи мене – і я навчуся»

(Китайське прислів’я)

Кожен учитель має своє бачення проблем в успішному навчанні предмету. І тільки повсякденна праця вчителя, пошук нових педагогічних технологій, їх апробація, переосмислення, співвіднесення зі своїм досвідом і можливостями учнів може призвести до успішності.

Метою моєї педагогічної концепції є виховання активної, творчої особистості, яка володіє сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями, здатної включатися в самостійний пошук, робити власні відкриття, самостійно приймати рішення і брати на себе відповідальність за кінцевий результат.

Завдання інноваційної діяльності конкретизують поставлену мету:

  1. реалізовувати ідею безперервного збагачення інформаційної, комунікативної культури учня за рахунок індивідуальної, творчої, творчої діяльності в процесі освоєння предмета «Інформатика»;
  2. розвивати творчу ініціативу учня;
  3. виховувати в учня впевненість в собі, усвідомлення того, що шлях до професійній кар’єрі лежить через творчу діяльність.

Поставлені завдання вирішую на всіх трьох освітніх ступенях навчально-виховного процесу через практичну реалізацію освітніх програм, що визначають цілі, завдання, зміст навчання; програмне, методичне і технічне забезпечення; принципи впровадження програм і критерії оцінки їх ефективності.

Шляхи вирішення поставлених завдань – це оптимізація освітнього процесу за допомогою використання інноваційних технологій: особистісно-орієнтованого навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, технології діяльнісного навчання; методу проектів. Їх поєднання і системне застосування дозволяють формувати такі компетенції:

  • інформаційну (здатність грамотно виконувати дії з інформацією);
  • комунікативну (здатність вступати в спілкування з метою бути зрозумілим);
  • соціальну (здатність діяти в соціумі з урахуванням позицій інших людей);
  • предметну (здатність застосовувати отримані знання на практиці).

Для розвитку творчих здібностей учнів дотримуюся наступних правил: свобода вибору, правило відкритості, правило діяльності, правило «ідеальності», правило зворотного зв’язку, правило індивідуальності.

Провідну роль відводжу проектній технології, яка сприяє створенню умов для формування і розвитку внутрішньої мотивації учнів до якіснішого оволодінню загальної комп’ютерною грамотністю; підвищення розумової активності учнів і придбання навичок логічного мислення з проблем, пов’язаних з реальним життям; мовного розвитку учнів, вдосконалення комунікативної компетенції в цілому; розвитку індивідуальних особливостей учнів, їх самостійності, потреби в самоосвіті; більш результативного вирішення завдань освіти, розвитку і виховання особистості учня; зміни ролі вчителя в освітньому середовищі.

Про результативність моєї методичної системи, як освітнього процесу свідчать такі показники:

  • перемоги і призові місця учнів в творчих конкурсах, предметних олімпіадах на рівні району та області;
  • високий рівень компетентностей, сформованих в учнів;
  • успішна соціалізація моїх випускників.