Неділя, 26 Травня, 2024

Методична скарбничка

Сайт вчителя фізики та інформатики Новоселицької гімназії Блейбера Д. М.

Кейс вчителяРобота з учнямиФізика

Етапи роботи над навчальним проектом

Етапи роботи над навчальним проєктом:

1. Організаційний етап.

Вибір теми навчального проєкту, обговорення мети та завдань проєкту, складання плану реалізації проєкту.

План проєкту — це документ, який містить заздалегідь наміче­ний порядок дій, необхідних для досягнення мети проєкту.

План допомагає оцінити власні можливості та висвітлити проблеми, які можуть виникнути під час роботи.

На цьому етапі доцільно також визначити основні етапи роботи над проєктом, способи роботи на кожному етапі, терміни роботи, обов’язки та відповідальність кожного учасника проєкту.

2. Підготовчий етап.

Пошук інформації, яка висвітлює тему навчаль­ ного проєкту, а також допомогає вирішенню завдань проєкту.

У ході пошуку матеріалів до проєкту потрібно одразу їх сортувати. Для цього часто використовують портфоліо.

Портфоліо проєкту — це впорядкована добірка матеріалів, зібраних з певною метою.

Електронне портфоліо проєкту — це збірка електронних матеріалів проєкту, які впорядковано за певною структурою.

Електронне портфоліо дозволяє здійснювати швидкий пошук документів; його легко редагувати, доповнювати, переносити, зберігати і т. д.

Використовуючи додаткову літературу, інтернет­ресурси тощо, не за­бувайте зберігати посилання на кожне джерело інформації — записува­ти назву ресурсу, ім’я автора. Пам’ятайте про авторське право!

3. Проектний етап.

Опрацювання зібраної інформації, створення моделі навчального проєкту.

Для уточнення отриманої інформації та одержання додаткової можна звертатися до довідників, словників, а також до вчителя.

4. Оформлювальний етап.

Оформлення результатів роботи над на­вчальним проєктом, створення презентації для захисту проєкту. Щоб презентація проєкту відбулася успішно, необхідно виділити час для її ретельної підготовки. Переконайтеся, що ви виконали всі завдан­ня проєкту. Підготуйте доповідь. Для доповіді вибирайте найголовніше, викладайте свої думки коротко, чітко, зрозуміло.

Якщо ви плануєте презентувати проєкт із комп’ютерною підтримкою, то заздалегідь напишіть план, у якому позначте послідовність слайдів.

Орієнтовно це можна зробити так:

Зміст слайда Зміст доповіді
Тема проєкту, виконавці Повідомлення теми проєкту, представлення виконавців
Ключове питання Повідомлення ключового питання, яке відображає тему та мету проєкту
Матеріали проєкту Розповідь про дослідження
Висновки Оголошення висновків
Списки джерел Презентація джерел, що були використані в ході роботи над проєктом
Подяка Подяка всім, хто допомагав у роботі над проєктом. Подяка всім писутнім за увагу, побажання успіхів

 

5. Презентаційний етап.

Демонстрація результатів навчального про­єкту, захист ідеї проєкту та отриманих результатів.

6. Підсумковий етап.

Аналіз виконання завдань навчального проєкту, визначення результатів проєкту: яку користь приніс або може принести проєкт.

Загальні правила презентації проєкту

 1. Доповідати треба з гарним настроєм. Не забувайте про свій зовніш­ній вигляд, слідкуйте за поставою.
 2. Під час доповіді дивіться на аудиторію.
 3. Слова вимовляйте голосно та чітко.
 4. Чітко назвіть себе, тему виступу та проблему, над якою ви працювали.
 5. Не читайте доповідь з аркуша, а лише звіряйтеся з нотатками, щоб нічого не пропустити.
 6. Стежте за часом виступу. Він не повинен перевищувати регламент.
  Регламент — це час, який відведено на виступ. Про свій регламент слід дізнатися заздалегідь, ще під час підготовки до виступу.
 7. Будьте готові відповідати на запитання. Відповідь на будь-­яке запитання бажано починати з подяки тому, хто його поставив.
 8. Після завершення доповіді та відповідей на запитання подякуйте всім присутнім за увагу.

Орієнтовні критерії оцінювання навчального проєкту

 1. Актуальність -1 бал.
 2. Оформлення роботи (паперові носії) – 2 бали.
 3. Достовірність – 1 бал.
 4. Науковість – 2 бали.
 5. Представлення – 2 бали.
 6. Презентація (малюнки) – 2 бали.
 7. Обговорення – 2 бали.

Орієнтовне оформлення проєкту (паперові носії та презентація)

 1. Назва проєкту.
 2. Тип проєкту.
 3. Керівник проєкту (вчитель).
 4. Виконавці проєкту.
 5. Проблема.
 6. Мета.
 7. Очікуваний результат (для дослідження).
 8. Завдання проєкту.
 9. Хід роботи.
 10. Висновки.
 11. Використані джерела інформації.

Типи проєктів

 • Дослідницький.
 • Інформаційно-пошуковий.
 • Творчий.
 • Рольовий.

Проєкт – це «п’ять П»

 • Проблема.
 • Проєктування (планування).
 • Пошук інформації.
 • Продукт.
 • Презентація (представлення результату).