Неділя, 26 Травня, 2024

Методична скарбничка

Сайт вчителя фізики та інформатики Новоселицької гімназії Блейбера Д. М.

Матеріали до уроківНовиниФізика, 7 клас

Календарно-тематичне планування уроків фізики для 7 класу

Згідно навчальної програми «ФIЗИКА. 7–9 класи» для загальноосвітніх навчальних закладів (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від 29.05.2015 № 585)

Тема уроку Дата

Конспект уроку

Вступ
1.        Фізика як навчальний предмет у школі. Фізичний кабінет та його обладнання. Правила безпеки у фізичному кабінеті. Речовина і поле. Фізичні тіла й фізичні явища.   Конспект уроку
Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи
2.        Етапи пізнавальної діяльності у фізичних дослідженнях. Зв’язок фізики з іншими науками   Конспект уроку
3.        Основні положення атомно-молекулярного вчення про будову речовини. Молекули. Атоми.   Конспект уроку
4.        Властивості тіл. Фізичні величини. Вимірювання. Засоби вимірювання. Точність вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин    Конспект уроку
5.        Розв’язування задач. Внесок українських учених у розвиток і становлення фізики    Конспект уроку
6.        Лабораторна робота № 1.

Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу

   Конспект уроку
7.        Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів    Конспект уроку
8.        Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами    Конспект уроку
9.        Навчальний проект № 1    Конспект уроку
10.    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи   Конспект уроку
11.    Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»   Конспект уроку
Розділ 2. Механічний рух
12.    Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення    Конспект уроку
13.    Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху    Конспект уроку
14.    Розв’язування задач    Конспект уроку
15.    Графіки рівномірного прямолінійного руху    Конспект уроку
16.    Розв’язування задач. Самостійна робота    Конспект уроку
17.    Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху    Конспект уроку
18.    Розв’язування задач    Конспект уроку
19.    Розв’язування задач. Самостійна робота    Конспект уроку
20.    Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання    Конспект уроку
21.    Розв’язування задач    Конспект уроку
22.    Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла    Конспект уроку
23.    Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники    Конспект уроку
24.    Розв’язування задач    Конспект уроку
25.    Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника    Конспект уроку
26.    Навчальний проект № 2    Конспект уроку
27.    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи    Конспект уроку
28.    Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»    Конспект уроку
Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила
29.    Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла    Конспект уроку
30.    Густина речовини    Конспект уроку
31.    Розв’язування задач    Конспект уроку
32.    Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл методом зважування    Конспект уроку
33.    Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)    Конспект уроку
34.    Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна    Конспект уроку
35.    Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри   Конспект уроку
36.    Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл    Конспект уроку
37.    Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість    Конспект уроку
38.    Розв’язування задач    Конспект уроку
39.    Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці    Конспект уроку
40.    Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання    Конспект уроку
41.    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи    Конспект уроку
42.    Контрольна робота № 3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»    Конспект уроку
43.    Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску    Конспект уроку
44.    Тиск рідин і газів. Закон Паскаля    Конспект уроку
45.    Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри    Конспект уроку
46.    Сполучені посудини. Манометри    Конспект уроку
47.    Розв’язування задач. Самостійна робота    Конспект уроку
48.    Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда    Конспект уроку
49.    Розв’язування задач    Конспект уроку
50.    Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла    Конспект уроку
51.    Навчальний проект № 3    Конспект уроку
52.    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи    Конспект уроку
53.    Контрольна робота № 4 з теми «Взаємодія тіл»    Конспект уроку
Розділ 4. Механічна робота та енергія
54.    Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність    Конспект уроку
55.    Розв’язування задач    Конспект уроку
56.    Механічна енергія та її види    Конспект уроку
57.    Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування    Конспект уроку
58.    Розв’язування задач. Самостійна робота    Конспект уроку
59.    Момент сили. Умови рівноваги важеля    Конспект уроку
60.    Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля    Конспект уроку
61.    Рухомий і нерухомий блоки    Конспект уроку
62.    Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів    Конспект уроку
63.    Розв’язування задач    Конспект уроку
64.    Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму    Конспект уроку
65.    Навчальний проект № 4    Конспект уроку
66.    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи    Конспект уроку
67.    Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»    Конспект уроку
68.    Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи.
Повторення розділу 2. Механічний рух
   Конспект уроку
69.    Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила.
Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія
   Конспект уроку
70.    Екскурсія