Неділя, 26 Травня, 2024

Методична скарбничка

Сайт вчителя фізики та інформатики Новоселицької гімназії Блейбера Д. М.

НовиниФізикаФізика, 7 клас

Відеододатки до уроків фізики (7 клас)

Відеододатки з сайту “Інтерактивне навчання. Видавництво “Ранок”

№ з/п Тема уроку Відеододаток
Вступ
1          Фізика як навчальний предмет у школі. Правила безпеки під час роботи з  фізичним обладнанням та у фізичному кабінеті. Фізичні тіла й фізичні явища. Речовина і поле.
 1. Приклади фізичних явищ. 
 2. Приклади застосування фізичних явищ у техніці.
Розділ 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи
2          Фізичний експеримент і фізичні досліди
 1. Відеодослід. Чому аркуші паперу падають по-різному?
 2. Матеріал до рубрики “Фізика і техніка в Україні”
3          Основні положення атомно-молекулярного вчення. Початкові відомості про будову атома.
 1. Моделі молекул
 2. Дифузія газів
 3. Уповільнена макрозйомка падіння краплі води
 4. Відеодослід. Чи можуть речовини самовільно перемішуватись?
4          Фізичні величини та їх вимірювання. Міжнародна система одиниць фізичних величин.
 1. Знайомимось з вимірювальними приладами
 2. Термометри
5          Розв’язування задач
6          Лабораторна робота № 1. Ознайомлення з вимірювальними приладами. Визначення ціни поділки шкали приладу
 1. Лабораторна робота № 1. Визначення ціни поділки шкали вимірювального приладу
7          Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’єму твердих тіл, рідин і сипких матеріалів
 1. Лабораторна робота № 2. Вимірювання об’ємів твердих тіл, рідин і сипких матеріалів
8          Лабораторна робота № 3. Вимірювання розмірів малих тіл різними способами
9          Навчальний проект № 1
10     Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
11     Контрольна робота № 1 з теми «Фізика як природнича наука. Пізнання природи»
Розділ 2. МЕХАНІЧНИЙ РУХ
12     Аналіз контрольної роботи № 1. Механічний рух. Відносність руху. Тіло відліку. Система відліку. Матеріальна точка. Траєкторія. Шлях. Переміщення
 1. Механічний рух
 2. Дізнаємось про відносність руху та спокою
 3. Відеоролик. Відносність траєкторії
 4. Траєкторія руху
13     Прямолінійний рівномірний рух. Швидкість руху
 1. Характеризуємо швидкість руху
14     Розв’язування задач
15     Графіки рівномірного прямолінійного руху
16     Розв’язування задач. Самостійна робота
17     Нерівномірний прямолінійний рух. Середня швидкість нерівномірного руху
 1. Нерівномірний рух. Середня швидкість
18     Розв’язування задач
19     Розв’язування задач. Самостійна робота
20     Рівномірний рух матеріальної точки по колу. Період обертання
 1. Утворення торнадо
 2. Місяць. Місячне і сонячне затемнення
21     Розв’язування задач
22     Лабораторна робота № 4. Визначення періоду обертання тіла
23     Коливальний рух. Амплітуда коливань. Період коливань. Маятники
 1. Фізичні маятники
 2. Механізм голки швейної машини
24     Розв’язування задач
25     Лабораторна робота № 5. Дослідження коливань нитяного маятника
26     Навчальний проект № 2
27     Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
28     Контрольна робота № 2 з теми «Механічний рух»
Розділ 3. ВЗАЄМОДІЯ ТІЛ. СИЛА
29     Аналіз контрольної роботи № 2. Явище інерції. Інертність тіла. Маса тіла
 1. Зміна напрямку внаслідок зіткнення шарів
 2. Явище інерції у житті
 3. Знайомимось із явищем інерції
30     Густина речовини
31     Розв’язування задач
32     Лабораторна робота № 6. Вимірювання маси тіл
 1. Лабораторна робота № 6. Вимірювання мас тіл способом зважування
33     Лабораторна робота № 7. Визначення густини речовини (твердих тіл і рідин)
 1. Лабораторна робота № 7. Визначення густини твердого тіла та рідини
34     Взаємодія тіл. Сила. Графічне зображення сил. Додавання сил. Рівнодійна
 1. Додаємо сили, що діють вздовж однієї прямої
35     Види деформації. Сила пружності. Закон Гука. Пружинні динамометри
 1. Дізнаємось про різні види деформації
36     Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл
 1. Лабораторна робота № 8. Дослідження пружних властивостей тіл
37     Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість
 1. Фізика і техніка в Україні. Юрій Васильович Кондратюк
38     Розв’язування задач
39     Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання. Тертя в природі й техніці
 1. Сила тертя
40     Лабораторна робота № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання
41     Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
42     Контрольна робота № 3 з теми «Взаємодія тіл. Сила»
43     Аналіз контрольної роботи № 3. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску
 1. З’ясовуємо, як можна збільшити або зменшити тиск
44     Тиск рідин і газів. Закон Паскаля
 1. Тиск газів і рідин
 2. Гідростатичний тиск
45     Атмосферний тиск. Вимірювання атмосферного тиску. Барометри
 1. Вимірюємо атмосферний тиск
 2. Відеодослід. Вода в перевернутому стакані
46     Сполучені посудини. Манометри
 1. Виготовляємо та досліджуємо сполучені посудини
 2. Замінюємо рідинний манометр металевим
 3. Відеоролік. Фізика й техніка в Україні. Дніпрогес
47     Розв’язування задач. Самостійна робота
48     Виштовхувальна сила в рідинах і газах. Закон Архімеда
 1. Визначаємо архімедову силу
 2. Дія виштовхувальної сили в рідинах та газах
 3. Умови плавання тіл
 4. Спостерігаємо плавання тіл у живій природі
49     Розв’язування задач
50     Лабораторна робота № 10. З’ясування умов плавання тіла
51     Навчальний проект № 3
52     Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
53     Контрольна робота № 4 з теми «Тиск твердих тіл, рідин і газів»
Розділ 4. МЕХАНІЧНА РОБОТА ТА ЕНЕРГІЯ
54     Аналіз контрольної роботи. Механічна робота. Потужність
 1. Потужність
 2. Одиниця потужності – кінська сила
 3. Відеодослід. Потужність
55     Розв’язування задач
56     Механічна енергія та її види
57     Закон збереження й перетворення енергії в механічних процесах та його практичне застосування
 1. Досліджуємо перетворення потенціальної енергії на кінетичну і навпаки
58     Розв’язування задач. Самостійна робота
59     Момент сили. Умови рівноваги важеля
 1. Використовуємо важіль
 2. Відеодослід. Прості механізми. Важіль
60     Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля
 1. Лабораторна робота № 11. Вивчення умови рівноваги важеля
61     Рухомий і нерухомий блоки
 1. Досліджуємо рухомий блок
 2. Відеодослід. Прості механізми. Рухомі та нерухомі блоки
62     Прості механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів
63     Розв’язування задач
64     Лабораторна робота № 12. Визначення ККД простого механізму
65     Навчальний проект № 4
66     Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
67     Контрольна робота № 5 з теми «Механічна робота та енергія»
68     Аналіз контрольної роботи. Повторення розділу 1. Фізика як природнича наука. Пізнання природи. Повторення розділу 2. Механічний рух
69     Повторення розділу 3. Взаємодія тіл. Сила.

Повторення розділу 4. Механічна робота та енергія

70     Екскурсія